preloader

ImageBank Independent - Deliver Faster

Spara, hantera och dela ditt företags material digitalt
ImageBank Independent är en bildbank för företag och kan utnyttjas för olika behov.
Med detta strategiska verktyg kan du främja företagets verksamhetsstrategi och uppnå mål och stärka företagets rykte hos viktiga intressenter.
Varumärkesutveckling
Hantera ditt företags kommunikationsmaterial - aktuella och identitetsstödjande filer hittas lätt.
Kommunikation
Filer, försäljningsmaterial, presentationer, videor - dela kommunikationsmaterial centralt från en portal.
Samarbete
Engagera anställda och intressenter att använda det gemensamma verktyget för att uppnå ett gemensamt mål.
Hantera materialet centraliserat
ImageBank Independent är en bildbank för företag och kan utnyttjas för olika behov. Lösningen kan utnyttjas för en mängd olika användningsområden; till exempel som plattform för produkt- eller företagsbilder, organisationens visuella varumärkesportal, organisationens materialbank och som arkiv för grafisk produktion. Det dagliga arbetet underlättas då materialet finns i en centraliserad tjänst.
Leverera på ett kontrollerat och effektivt sätt – alltid steget före
Bygg upp företagsbilden på ett proaktivt sätt. En analys och utvecklingen av kundstigens kritiska mötespunkter hjälper dig att rikta dina investeringar till de områden som mest effektivt inverkar på varumärket. Välorganiserat material och enkel delning hjälper er vara steget före.
Ge den som behöver tillgång
Tänk om du inte konstant behövde vara tillgänglig för material? Då du vet att aktuellt material finns i ImageBank Independent kan du tryggt ge dina kollegor, intressenter och kunder användarrättigheter. Den som behöver materialet kan flexibelt hitta vad de behöver från systemet utan att behöva ge mellanhänder behörighet.
Lätt tillgång till materialet när och var som helst
Den mesta responsen våra kunder har gett oss har gällt systemets användarvänlighet. Användningen är snabb och intuitiv oavsett tid eller plats, vare sig du är en standardanvändare eller en systemadministratör. Vår lösning är en webbläsarbaserad programvara som inte kräver någon installation på arbetsplatsen och därför är lätt att använda var som helst i världen.

Materialbankens funktioner

IMAGEBANK INDEPENDENT
Hierarkisk kategoristruktur
Tjänstens hierarkiska kategoristruktur med dess underkategorier kan innehålla både internt och externt material - åtkomsten begränsas via användarrättigheter.
Programvarans kategoristruktur
Programvarans kategoristruktur kan konstrueras helt för att motsvara era behov.
Import av filer till systemet
Filer kan importeras till systemet enskilt eller som en enda överföring. Filtypen är irrelevant – systemet tar emot allting, oavsett om det är en bild, en textfil, en ppt.-presentation eller ett videoprogram.
Metadata och klassificering
I filerna kan man lagra metadata, lösenord, ytterligare klassificering och söktermer, med vars hjälp programvarans sökfunktion lätt hittar sökt material.
Underhållsarbete i en och samma vy
Som administratör av programvaran kan du göra allt underhållsarbete utan separat inloggning – all verksamhet sker från den vy samtliga användare använder.
Hantera användargrupper och användare
Via systemet kan du hantera användargrupper och användare och ge dem behörighet för olika innehåll.
Samlingskorg för e-post
Användningen av en samlingskorg är enkel, placera önskat material i korgen och skicka en länk till den via e-post. Korgen finns i systemet den tid du själv anger som dess livscykel.
Användarrättighet endast för valda filer
Mottagaren av länken till samlingskorgen behöver inget användar-ID för systemet, hen ser bara de filer som har valts till samlingskorgen.
Ladda ned filerna direkt eller placera dem i korgen
De som loggat in till systemet kan använda samlingskorgen enligt behov, även nedladdningen av enskilda filer kan göras direkt.
Dela på sociala medier
Filen har alltid en egen adress, som till exempel direkt kan delas i sociala medier.
Automatiserade konverteringar av bilder
Man kan ange fördefinierade standardbildstorlekar i systemet. Då du importerar en originalfil till systemet kan du om du önskar göra automatiska bildkonverteringar till fördefinierade bildstorlekar.
Bildhantering
I systemet kan du hantera bilder, ändra färgrymd, beskära eller förminska bilder eller upplösningar.
Mobilapp för Android och iOS -enheter
Vi erbjuder en mobilapp för Android och iOS-enheter vilket gör det enkelt att lägga till bilder, till exempel för dem som arbetar på fältet. Oavsett om det rör sig om bilder på byggplatser eller bilder av butiker tagna av försäljare, sparas de lätt med hjälp av programmet och organiseras rätt i bildbankens molntjänst och är således lätt tillgängliga för andra personer i företaget.
Goda möjligheter till uppföljning
Systemet samlar in statistik över besökarnas aktiviteter: statistik över nedladdade och sökta filer och nedladdning till samlingskorgar. Med hjälp av webbanalys kan du följa upp utnyttjandet av tjänsten.
Om funktionerna inte är tillräckliga, anpassas de
Vid behov skräddarsyr vi även kundspecifika funktioner och integrerar. Materialbanken kan integreras med andra system, som till exempel webbtjänster, PDM- och ERP-system.
FINLÄNDSK PROGRAMVARA
Vi utvecklar – vi erbjuder supporten.
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo

Titta på videon